Persondatapolitik (gdpr)

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Ewald A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger jeg modtager om dig online.

Måtte du have spørgsmål til min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig på:

M: 31 450 850
Mail: lars@ewald.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dine online personoplysninger registreres i nedenstående tilfælde:

 • Nyhedsbreve, herunder Lars Ewalds nyhedsbrev, brydigennem.nu nyhedsbrev og andre kampagnerelaterede nyhedsbreve: fornavn og e-mailadresse.
 • Webinarer: Navn og e-mailadresse.
 • Webshopkøb af fysiske-, service- eller onlineprodukter: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 • Kurser og uddannelse: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af mine nyhedsbreve sker således, at jeg kan sende dig relevant information.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med køb/tilmelding i webshop sker med det formål at kunne levere din vare og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen.
 • Registrering ad kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af mine kurser sker, således at jeg kan sende dig information om arrangementet og faktura, som til internt overblik over kursusdeltagelse.
 • Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål.

Retsgrundlag for min behandling af dine personoplysninger:

 • Når jeg anvender dine oplysninger, sker det i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker min behandling af personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine opgaver for dig, herunder dokumentation for kursusdeltagelse.
 

3. Personoplysninger – kategorier

Jeg behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger på ewald.dk:

 • Ved tilmelding til mit nyhedsbrev gemmer jeg navn og e-mailadresse.
 • Ved henvendelser på mit kontaktformular lagrer jeg almindelige personoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, og eventuelt din besked.
 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante rådgivere og databehandlere.
 • Mailchimp, som er et brand under The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Mailchimp benyttes til udsendelse af nyhedsbreve, og navn og e-mailadresse deles med mailchimp såfremt du er tilmeldt nyhedsbrevet. I det øjeblik du framelder dig slettes dine personlige oplysninger permanent.
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States.
 • Simplero, 2 N 6th St. Ste. 27E, Brooklyn, NY 11249, United States. Simplero bruges til web-shop, landingpages, maillister for nyhedsbreve, web-site, medlemsforummer, webinar, online produkter (kurser osv.). Der henvises til Simpleros GDPR på følgende web-sti: https://simplero.com/terms
 • Genesis Digital LLC (Kartra), 7660 Fay Ave #H, La Jolla, CA 92037, United States. Firmaet står for webinar tilmeldinger. Der henvises til selskabets GDPR her: https://home.kartra.com/gdpr
 • UnoEuro Danmark A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark. Firmaet hoster ewald.dk. Der henvises til selskabets GDPR og oplysninger om underdatabehandlere her: https://www.unoeuro.com/compliance/
 

5. Overførsel til modtager i tredjelande

Jeg overfører nogle få personoplysninger til fire modtagere uden for EU og EØS.

 • Mailchimp inc. som er beliggende i USA. Vi overfører kun navn og e-mail, og kun såfremt man er tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit, for mailchimp, se mere på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
 • Google LLC Som ligeledes er beliggende i USA. Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit, for Google Inc. På: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 • Simplero, 2 N 6th St. Ste. 27E, Brooklyn, NY 11249, United States. (se pkt. 4)
 • Genesis Digital LLC (Kartra), 7660 Fay Ave #H, La Jolla, CA 92037, United States. (se pkt. 4)
 

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra

IP-adresse aflæses automatisk ved besøg på hjemmesiderne.

Øvrige tidligere nævnte personoplysninger stammer fra selvindtastning på kontaktformular, selvindtastning ved tilmelding til nyhedsbrev, selvindtastning ved booking /køb af webinar eller kursus og selvindtastning ved køb af elektroniske produkter.

 

7. Opbevaring af personoplysninger

 • Din IP-adresse lagres og bruges af Google Analytics til statistiske formål.
 • Almindelige personoplysninger afgivet ved henvendelse på kontaktformular eller e-mail opbevares maksimum 120 dage efter modtagelse, og slettes derefter permanent.
 • Alm. personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev slettes permanent i det øjeblik du afmelder nyhedsbrevet.
 • Købsdata lagres jævnfør regnskabsloven i 5 år som dokumentation for køb – personoplysninger ved køb bruges ikke proaktivt, men kun til dokumentation.
 

8. Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som omhandler dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelige generelle sletninger indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

10. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

11. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne politik er gældende fra den 25. maj 2018

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.