Positiv indstilling til andre skaber markant vækst

Med mellemrum møder jeg virksomheder, hvor organisationen har mangel på motivation og resultater.

Det er der ikke noget nyt i, og du kender eller har sikkert hørt om noget lignende. Men hvad du måske ikke ved er, hvor meget vores forventninger, holdninger og tro på andre mennesker er med til at påvirke deres udvikling og resultater.

Så tillad mig at fortælle dig en bid af en ret interessant historie…

Psykolog Robert Rosenthal og forstanderinden Lenore Jacobson offentliggjorde i 1968 resultatet af deres social-psykologiske forsøg i forskning om sammenhængen mellem læreres forventninger til deres elever, og elevernes faktiske præstationer.

I forsøget instruerede de lærere, der skulle have en ny klasse, i hvem af eleverne der var henholdsvis dygtige og ikke dygtige. Det skal bemærkes, at eleverne var tilfældigt placeret i de to grupper.

Et år senere sammenlignede de elevernes præstationer, og fandt en usædvanlig stor overensstemmelse mellem elevernes resultater og deres kategorisering. Forskningen viste, at når vi møder vores medmennesker med en grundlæggende positiv indstilling om, at dét de siger er klogt, relevant og vigtigt; så vil de i højere grad være i stand til at sige kloge, relevante og vigtige ting.

Undersøgelsesresultaterne var så overbevisende, at man valgte at afbryde yderligere forsøg af etiske årsager, – det var ikke etisk forsvarligt overfor de elever som blev kategoriseret som ikke dygtige.

Effekten bliver kaldt Pygmalion-effekten, og fortæller os noget om, hvordan vores forventninger til blandt andet vores medmennesker er med til at påvirke deres udvikling og fremtid. Du kender sikkert selv fornemmelsen af at blive bedre, mere effektiv, kreativ og produktiv, når du mødes med anerkendelse, respekt og tillid, – det er pygmalion-effekten i praksis.

Nu fik du en bid af historien, som naturligvis er længere og mere detaljeret, men interessant og måske ikke så overraskende, når man lige tænker over det…

Men hvad kan man gøre når ”skaden” er sket…

Når jeg konstatere, at årsagen til manglende motivation og resultater er den måde virksomheden møder og italesætter sine medarbejdere på, er løsningerne efter min opfattelse ligefor

  • få kortlagt et ærligt billede af situationen (involver medarbejdere)
  • skab enighed om udfordringen, konsekvensen af denne og løsningen
  • få fokus og prioritet på plads – beslut, sæt i gang og hold fast
  • forny virksomhedskulturen og herunder ledelsesstilen (vær opmærksom på at det er en parallel proces)
  • engagere alle i organisationen i at skabe positive forventninger til sig selv, hinanden og fremtiden – det positive afsæt er afgørende

Jeg tror, at bringer vi konsekvent hinanden og alle i organisationen positivt i spil, så skabes der en vedvarende positiv spiral på alle niveauer.

Husk, de bedste resultater kommer ikke tilfældigt!

Kan du lide hvad du læser?

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, så får du melding hver gang vi poster nye indlæg til hjemmesiden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.